Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση                                      ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
“ROADHOUSE BLUES CLUB”
Καποδιστρίου 83 Ιτέα 33200
e-mail:  roadhousebluesclub@gmail.com


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 ώρα 19.30 στο χώρο του Συλλόγου, Καποδιστρίου 83, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.

Λόγω της οικονομικής κρίσεως ταμειακώς εντάξει θα θεωρηθούν όσα μέλη έχουν καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος μηνός .
             

Ιτέα 17 Δεκεμβρίου 2012


 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου        Ο Γενικός Γραμματέας
    
                             
      Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος                            Σωτήρης Κακανάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: